Υποβολή δηλώσεων στο κτηματολόγιο

Στα πλαίσια της εκπόνησης της  «Μελέτης Κτηματογράφησης και Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου»,  ξεκινά από 15 Οκτωμβρίου 2018 έως 15 Ιανουαρίου 2019 για τους δήμους  των Β. Τζουμέρκων, της Δωδώνης, του Ζαγορίου, της Ζίτσας, των Ιωαννιτών, της Κόνιτσας, του Μετσόβου και του Πωγωνίου η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας.  

  • Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, πιστοποιητικά μεταγραφής, έγγραφα χρησικτησίας, πιστοποιητικά κληρονομιάς, αντίγραφα ταυτότητας, αντίγραφα αποδεικτικού Α.Φ.Μ.).
  • Εντοπίζουμε το ακίνητο μας .
  • Υποβάλουμε την δήλωση μας.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, αλλιώς επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της παράτασης συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.