Φωτογραμμετρία

Οι αεροφωτογραφίες αποτελούν την πρωτογενή πληροφορία η οποία μέσω κατάλληλης επεξεργασίας σε συστήματα αναλυτικής και ψηφιακής φωτογραμμετρίας μετασχηματίζεται σε χαρτογραφικά υπόβαθρα, διανυσματικά ή ψηφιδωτά (raster) υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας . Πραγματοποιούμε συνεχώς αεροφωτογραφήσεις, είτε για να καλύψουμε ανάγκες πελατών μας είτε για να εμπλουτίσουν το αρχείο αεροφωτογραφιών του τεχνικού γραφείου μας, οι οποίες καλύπτουν χωριά, οδικούς άξονες, περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, περιοχές με υψηλό δείκτη ανάπτυξης ή ειδικού ενδιαφέροντος. 

Οι ψηφιακές ορθοφωτογραφίες / ορθοφωτοχάρτες αποτελούν ένα σύγχρονο χαρτογραφικό προϊόν που συνδυάζει την μετρητική ποιότητα και ακρίβεια ενός τοπογραφικού διαγράμματος με τον πλούτο και την ποιότητα πληροφορίας που μπορεί να μας δώσει μία υψηλής ανάλυσης ψηφιακή αεροφωτογραφία. Η παραγωγή των ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών έγινε εφικτή κατά τα τελευταία χρόνια, σαν αποτέλεσμα της ραγδαίας εξέλιξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της αύξησης της υπολογιστικής των ισχύος με ταυτόχρονη ανάπτυξη και των αντίστοιχων προϊόντων λογισμικού.

Τα Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DTM) αποδίδουν το ανάγλυφο του εδάφους σε ηλεκτρονική μορφή και σε διάφορα formats αποτελούν δε προαπαιτούμενο για την δημιουργία των ορθοφωτοχαρτών. Προκύπτουν μέσω φωτογραμμετρικών διαδικασιών με επεξεργασία στερεοσκοπικών αεροφωτογραφιών και χρήση κατάλληλων λογισμικών σε ψηφιακούς φωτογραμμετρικούς σταθμούς. Σε κάθε περιοχή που παράγουμε ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες επεξεργαζόμαστε τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους και προβαίνουμε σε σχολαστικούς ποιοτικούς ελέγχους.

Η πολυετής πείρα της  TopoPrecision σε τεχνικά έργα ποικίλων απαιτήσεων και η συνεχής επαφή της με νέες καινοτόμες τεχνολογίες, την καθιστά ικανή να  παρέχει υπηρεσίες όπως :

  • Παρακολούθηση προόδου κατασκευής ενός έργου 
  • Τοπογραφικές μετρήσεις και τρισδιάστατες αποτυπώσεις σε μεγάλες , δύσβατες και δύσκολες περιοχές.
  • Κτηματογραφικές μετρήσεις.
  • Εμβαδομετρήσεις – Ογκομετρήσεις και διαχείριση αδρανών υλικών.
  • Επιθεώρηση Τεχνικών έργων λόγω περιορισμένης ή επισφαλούς προσβασιμότητας.