Τοπογραφικό Διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη μελέτη που ορίζεται από συγκεκριμένες προδιαγραφές, και προϋποθέτει την έρευνα του μηχανικού, τις επίγειες μετρήσεις και τις εργασίες γραφείου. 

Οι χρήσεις του εκάστοτε τοπογραφικού διαγράμματος που συντάσσει η TopoPrecision μπορεί να είναι : 

 • Συμβολαιογραφική πράξη (μεταβίβαση, αποδοχή κληρονομιάς)
 • Έκδοση αδειών λειτουργίας
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας
 • Οριοθέτηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων
 • Κατάτμηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες
 • Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου και αντιρρήσεις δασικών χαρτών
 • Καθορισμός λατομικών χώρων
 • Καθορισμός γραμμών αιγιαλού - παραλίας
 • Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Πράξη τακτοποίηση, αναλογισμούς και προσκύρωσης 
 • Ογκομετρήσεις
 • Υψομετρικές μελέτες
 • Δηλώσεις κτηματολογίου