Συγκοινωνιακά

Η TopoPrecision αξιοποιώντας τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία της εκπονεί σύνθετες συγκοινωνιακές μελέτες καθώς και υποστηρικτικές - παράπλευρες εργασίες: 

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις 
  • Σύνταξη κτηματολογίου οδοποιίας και πινάκων αναλογισμού
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
  • Μελέτες οδοποιίας αστικών και υπεραστικών οδών
  • Μελέτες σήμανσης και ασφάλισης οδού
  • Χάραξη και διαστασιολόγηση ισόπεδων και ανισόπεδων οδών 
  • Μελέτες οδοποιίας αγροτικών οδών
  • Φωτογραφική τεκμηρίωση με UAV
  • Παραγωγή ορθοφωτοχάρτη από UAV
  • Δημιουργία Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους και Επιφάνειας (DTM, DSM)