Η TopoPrecision είναι ένα τεχνικό γραφείο που παρέχει υπηρεσίες στους τομείς του κτηματολογίου, της τοπογραφίας, της γεωπληροφορικής και των έργων υποδομής. Ιδρύθηκε το 2017 στα Ιωάννινα και δραστηριοποιείται σε όλο τον ελλαδικό χώρο. 

Στόχος της TopoPrecision είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου. Προσδοκεί μακροχρόνιες συνεργασίες, ενώ εγγύηση για τον στόχο αυτό αποτελούν η επαγγελματική αξιοπιστία και η συνέπεια σε συνδυασμό με την συνεχή βελτίωση και την τεχνική αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Βασικά της στελέχη είναι η Βασιλική Φ. Σουγλέ (Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.) και ο Φώτης Β. Λαζούρας  (Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης), καταρτισμένοι μηχανικοί με πολυετή και συνεχή παρουσία στον μελετητικό και στον κατασκευαστικό τομέα, αντίστοιχα. 


Βασιλική Φ. Σουγλέ

Η Βασιλική Σουγλέ γεννήθηκε στα Γρεβενά το έτος 1984. Σπούδασε Τοπογραφία - Γεωδαισία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από όπου και αποφοίτησε το 2006  ως Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα Γεωπληροφορικής, με κατεύθυνση τις Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακριβείας. Εντάχθηκε στην αγορά εργασίας το 2007 ως επικεφαλής Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός σε μελετητικές εταιρείες της Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο εργασίας έργα κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου. Ταυτόχρονα εργάστηκε και ως ελεύθερος επαγγελματίας, συνεργαζόμενη με τεχνικά γραφεία στην σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και μελετών για αναπτυξιακά έργα : οδοποιίες, οριοθετήσεις ρεμάτων και ρυμοτομικά σχέδια. Κατέχει μελετητικό πτυχίο πρώτης τάξης στις κατηγορίες των μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (10) και των Τοπογραφικών Μελετών (16).  


Φώτης Β. Λαζούρας

Ο Φώτης Λαζούρας γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1975. Σπούδασε στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης από όπου και αποφοίτησε το 1999 ως Μηχανικός Έργων Υποδομής. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Έργων Υποδομής.  Εντάχθηκε στην αγορά εργασίας το 2001 ως επικεφαλής Μηχανικός Τοπογραφικών Εργασιών σε κατασκευαστικές εταιρείες των Ιωαννίνων και της Αθήνας, με αντικείμενο εργασίας την κατασκευή έργων υποδομής (κατασκευή έργων οδοποιίας, γεφυρών προβολοδόμησης και σήραγγας). Ταυτόχρονα εργάστηκε και ως ελεύθερος επαγγελματίας, συνεργαζόμενος με τεχνικά γραφεία στην υποστήριξη τοπογραφικών εργασιών πεδίου. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο πρώτης τάξης στις κατηγορίες Οδοποιίας και Υδραυλικών.